Hiểu đúng về dịch thuật công chứng

Ngày đăng: 03/09/2016 - Số lần xem: 886

Dịch thuật công chứng yêu cầu người dịch ký tên trên bản dịch chứng thực trực tiếp tại Phòng tư pháp quận có con dấu xác nhận.

Sau khi được các chuyên viên dịch thuật dịch hoàn chỉnh thì Phòng tư pháp quận sẽ đóng dấu xác nhận đây được gọi là bản dịch công chứng hay bản dịch công chứng tư pháp. Người dịch phải có bằng đại học hoặc văn bằng cao hơn về ngôn ngữ đăng ký. 

Bản dịch công chứng có dấu xác nhận và chữ ký người dịch

Bản dịch công chứng có dấu xác nhận và chữ ký người dịch

Trường hợp cụ thể:

Người dịch tiếng Anh nhưng không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh theo quy định. Người này có thể ký tên trên bản dịch chứng thực tại phòng tư pháp quận không? Bản dịch có đủ điều kiện nộp cho nhiều cơ quan khác nhau không?

Giải thích:

Căn cứ mục 3 điều 18 của nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 quy định chứng thực chữ ký của người dịch yêu cầu: người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch, phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch, việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký được quy định tại điều 17 của nghị định.

Ngoài ra, tại điểm C khoản 2 chỉ thị 17/2007/CT-UBND ngày 16-7-2007 của UBND TP.HCM có quy định đối với việc chứng thực chữ ký người dịch là người dịch phải chứng minh được mình thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch theo một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng đại học ngoại ngữ (hoặc cao hơn) về tiếng nước ngoài cần dịch, có bằng đại học khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân về dịch thuật, các phòng tư pháp được xây dựng đội ngũ cộng tác viên dịch thuật trên cơ sở cộng tác viên hiện có của các phòng công chứng và theo các tiêu chuẩn nêu trên. Thông báo công khai danh sách cộng tác viên dịch thuật. Phòng tư pháp quận huyện phải quản lý đội ngũ cộng tác viên dịch thuật của mình.

Do vậy, nếu người dịch không có bằng đại học ngoại ngữ nhưng có bằng đại học khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch vẫn được chứng thực chữ ký người dịch.

dich thuat chuyen nghiep
dich thuat chuyen nghiep